English |    Türkçe | 
 • Tarihçe

       Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim veren ve İzmir ili Gaziemir (eski adıyla Seydiköy) sınırları içerisinde yer alan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapacak personeli mesleğe hazırlamayı amaçlamaktadır.

  Hava Astsubay MYO kuruluşu olan 2003 yılı öncesinde astsubay eğitimi, Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlı bulunan sınıf okullarında bir yıl süreli ihtisas eğitimi şeklinde yürütülmüştür.

  Seydiköy’de ilk Hava Birliği 1916 yılında 5’inci Tayyare Bölüğü olarak kurulmuş, Kurtuluş Savaşı öncesinde Adana’ya, sonrasında ise yeniden Seydiköy’deki meydan ve civarındaki binalara taşınmış, bu tarihten sonra “Hava Uçuş Okulu” adı altında 1929 yılına kadar hizmet vermiştir.

  İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini müteakip, teknik alanda görev yapacak subay ve astsubayları eğitmek maksadıyla bu kez “Hava Makinist Okulu” adı altında önce 1947 yılında Eskişehir’e, bilahare 1949 yılı sonunda da Gaziemir’e tekrar nakledilen okul, 2 Ocak 1950 tarihinde yeniden teşkilatlandırılarak, önce “Hava Uçak Bakım Okulu” ve bilahare de “Hava Bakım Teknik Okul Komutanlığı” adı altında faaliyetine devam etmiştir. Yine aynı tarihlerde “Hava Muhabere Okulu” ve “Hava Meydan Tesis Bakım Teknik Okulu”nun da tesisiyle, Hava Kuvvetlerinin uçuş eğitimi dışındaki diğer sınıf ve ihtisaslardaki eğitimleri bu üç okul bünyesinde sürdürülmüştür.

  Söz konusu üç okula 1966 yılında Hava Savunma Okul Komutanlığı ilave edilmiş, Gaziemir’de konuşlu dört ayrı okul 13 Eylül 1969 tarihinde teşkil edilen Hava Teknik Okullar Komutanlığı bünyesinde toplanmıştır.

  1998 yılına kadar geçen süreçte anılan dört okulun isimlerinde değişiklikler yapılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda açılan yeni sınıf ve ihtisas eğitimlerini vermek ve çağın gerektirdiği eğitim/kurs ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla diğer okul komutanlıkları ve bağlı birlikler oluşturulmuştur.

  Astsubay MYO’ların kurulması yönünde başlatılan çalışmalar sonucunda 11 Nisan 2002 tarihinde 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bu doğrultuda; Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2003 yılında kurularak, 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren eğitimlerine başlamıştır.

  Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde yüksek öğretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları ile uyumlu olarak Hava Astsubay MYO akademik eğitimi 2012 yılında 10 program şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

  Öğrenciler; Uçak Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrik Teknolojisi, Hava Trafik Kontrol, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Güvenlik ve Koruma, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ile Lojistik programlarında ulusal ve uluslararası eşdeğerliğe sahip önlisans eğitimi almaktadırlar.

  Yeni yapılanma ile öğrenciler iki yıllık önlisans eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra ilgili sınıf okullarında ihtisaslarına uygun temel mesleki bilgi ve özellikle beceri eğitimlerini farklı sürelerde alarak Hv.K.K.lığının farklı birliklerine atanmakta, mesleki yaşantıları süresince sürekli eğitim kapsamında uygulanacak eğitim programlarına dahil edilerek hem mesleki hem de askeri bilgi ve becerileri ile genel kültürlerini geliştirme imkanına sahip olmaktadırlar.

  Türk askeri eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 09 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Milli Savunma Üniversitesi kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulu'nun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları MSÜ kuruluşuna dahil edilmiştir.

  Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilat ve kadrosu yeniden yapılandırılan Kara/Hava/Deniz/Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulları, 09 Kasım 2016 tarihli, 4752 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

   

Sayfa Başına Dön